2n SMX-B per dies. Curs 2021-2022

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

Quan tingueu les credencials d'accés a la NET heu de compartir-nos (als dos professors) una carpeta amb aquest nom: 2122-SMX2B-1rCognom2nCognomNom (Per exemple, si el teu nom és Xavier López Pujol --> 2122-SMX2B-LopezPujolXavier). A aquest enllaç podreu veure si ja hi sou a la llista:

Carpetes compartides 2n d'SMX-B. Curs 2021-2022

Algunes classes[modifica]

Teleconferència provisional

Llista

20220425 -Examen[modifica]

Examen de programació de 2n d'SMX-B

20220404[modifica]

Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Scratch 1.4

Com fer anar la consola de videojocs iNNEXT a Snap! 6.2

20220328[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

20220321[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Tipus de variables[modifica]

nNum = 12 # int %d (integer / enters)
fNum = 12.34 # float %f %.2f  %.0f %.5f (float / reals)
sNum = "Quatre" # string %s (cadenes de caràcters)
print("nNum: %d"% nNum)
print("fNum: %f"% fNum)
print("sNum: %s"%sNum)
print("fNum (2 decimals): %.2f, nNum: %d"%(fNum,nNum))

Estructures repetitives, o bucles, en Python[modifica]

Estructures repetitives, o bucles, en Python

i = 0
for c in "Nom Cognom":
  print("c[%d]: %s"%(i,c))
  i = i + 1 # i += 1
for i in range(4):
  print("i: %d"%i)
for x in range(2,5):
  print("x: %d"%x)
for y in range(5,-4,-3):
  print("y: %d"%y)

Exercicis d'estructures de control repetitives en Python

nTaula = int(input("Taula de multiplicar: "))
n = 0
while n <= 10:
  print("%d x %d = "%(n,nTaula))
  n += 1

20220314[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Acabem de fer els Exercicis de condicions en Python

20220307[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Acabem de fer els Exercicis de condicions en Python

20220221[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Condicionals en Python[modifica]

Condicionals amb Python

Exercicis de condicions en Python

20220214[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Eina remota d'interpretació de Python

Python[modifica]

Un cop instal·lat obrim el terminal i verifiquem:

python --version
pip --version

Codi de crida a la calculador a Windows:

# segon.py
import os

print("Calculadora: ")
os.system("calc")

Pràctiques d'introducció a Python

Condicionals en Python[modifica]

Condicionals amb Python

Exercicis de condicions en Python

Estructures repetitives, o bucles, en Python[modifica]

Estructures repetitives, o bucles, en Python

Exercicis d'estructures de control repetitives en Python

20220207[modifica]

Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

20220131[modifica]

Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

20220124[modifica]

Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

20211213[modifica]

Python[modifica]

Eina de programació en línia

Pràctiques d'introducció a Python

Instal·lació del Jupyter Lab[modifica]

Prova de Jupyter via web externa

Instal·lació de Jupyter Lab a la màquina virtual GNU/Linux. Des del terminal:

$ su -
# apt update
# apt install python3-pip
# exit
$ pip --version
$ pip install jupyterlab
$ pip install jupyter-c-kernel

Sortiu de la sessió i torneu-hi a entrar. Seguiu amb aquestes ordres:

$ install_c_kernel --user
$ jupyter kernelspec list

Un cop instal·lat s'executa des del terminal:

$ jupyter-lab

I apareix el navegador web amb el Jupyter Lab.


20211025[modifica]

Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

20211018[modifica]

Recull de codis fets avui usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

1. Cinema

A partir de la qualificació d’una pel·lícula i l’edat de l'espectador, indiqueu si aquest pot o no passar.

Qualificacions de les pel·lícules:

T – Tots els públics.

M – Majors (o igual) a 13 anys.

J – Majors (o igual) a 16 anys.

A – Majors (o igual) a 18 anys.

El programa demanarà la lletra que determina la qualificació de la pel·lícula i l’edat de l'espectador per, a continuació, mostrar per pantalla si aquest pot passar a la sala o no.

20210927[modifica]

Comencem fent la pràctica número 7.

20210920[modifica]

Exemple de com anomenar els arxius de cada projecte

La pràctica 1, dins de la carpeta 20210920 que penja de 2122-SMXB-1rCognom2nCognomNom ha de tenir 4 arxius:

p01_1rCognom_Nom-SMX2B.png (amb la captura del tros de codi de l'Scratch)

p01_1rCognom_Nom-SMX2B.sb (amb el codi de l'Scratch)

p01_1rCognom_Nom-SMX2B_df.png (amb la captura del diagrama de flux)

p01_1rCognom_Nom-SMX2B_df.drawio (amb el codi del diagrama de flux)

Exercicis introductoris a Scratch.

Les pràctiques sense codi han de dur la captura de pantalla de la part gràfica.


Hem arribat fins a la pràctica ...

20210914[modifica]

Repàs d'ordres del sistema operatiu GNU/Linux - 1a setmana del curs 2021-2022

Eines en línia[modifica]

Recull de codis fets a classe usuari / contrasenya : smxB / smxB2122

Disseny de diagrames de flux en línia

Snap! o Snap! personalitzat

Compilador en línia

Arduino Blocks