Exercicis de condicions en Python

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

1) Feu un programa que demani dos números, 'a' i 'b', i us digui si la seva suma és positiva, negativa o zero.

2) Escriviu un programa que llegeixi un número i us digui si és parell o senar.

3) Escriviu un programa que demani un nombre enter entre un i dotze i imprimeixi el nombre de dies que té el mes corresponent.

4) Escriviu un programa que demani un nom d'usuari i una contrasenya. En el cas d'haver introduït "user" i "Pa55WorD" us diu "Heu entrat al sistema" i sinó us presenta un error. (Suggeriment de millora emprant getpass())

5) Escriviu un programa que llegeixi un any i us digui si és de traspàs. (Considerarem any és de traspàs si és un número divisible per 4, però no si és divisible per 100, excepte que també sigui divisible per 400)

6) Feu un programa que llegeixi un caràcter pel teclat i comprovi si és una lletra majúscula.