Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició de setembre 2022

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

Internet of Things. Embedded Systems, elements centrals de la Indústria 4.0. Curs Online en Directe


Pàgina en procés d'actualització


Presentació[modifica]

  • Dimecres 21/9/2022 de 9 a 11 del matí: Sistemes distribuïts i arquitectures per a la Indústria 4.0 (Xavier Pi)
  • Dimecres 21/9/2022 d'11 a 1 del migdia: Sistemes encastats d'escala petita i mitjana (Jordi Binefa)
  • Dijous 22/9/2022 de 9-11h a 11 del matí: Sistemes encastats d'escala sofisticada (Agustí Fontquerni)
  • Dijous 22/9/2022 d'11 a 1 del migdia: Sistemes al núvol i OPC-UA (David Badia)

Sistemes encastats (embedded systems) d'escala petita[modifica]

Malgrat la subjectivitat del terme, podem considerar l'Arduino UNO / Nano com a sistema encastat d'escala petita, l'ESP8266 i l'ESP32-S2 estarien a la frontera entre escala petita i mitjana i l'ESP32 i l'STM32 com a escala mitjana.

Sistemes encastats d'escala petita

Taula comparativa dels microcontroladors ATtiny

Introducció a l'Arduino i l'ESP8266

Sistemes encastats d'escala petita

Petits microcontroladors, elements "wearables" i sensors[modifica]

ATtiny microcontroller comparison chart

Wearables (2022)

Factors de forma (2022)

Sistemes amb finalitat educativa com Arduino[modifica]

Una introducció a Arduino

Sistemes basats en ESP8266[modifica]

Taula comparativa RP2040 vs STM32 vs ESP32 vs ESP8266

RP2040 VS ESP8266 VS ESP32 VS STM32

Comparativa de consum entre l'ESP8266 i l'ESP32

Pàgina oficial de Sonoff (Sistema domòtic basat en ESP8266)

Reprogramació d'un Sonoff Basic (Exemple d'ús emprant el protocol UDP)

Aplicacions[modifica]

Educational experiences with open source hardware and Snap!

Algunes aplicacions de microcontroladors en línia

Sistemes encastats (embedded systems) d'escala mitjana[modifica]

Microcontroladors grans[modifica]

RP2040 vs STM32 vs ESP32 vs ESP8266

ESP8266 vs ESP32 vs ESP32-S2 vs ESP32-C3

Projectes amb l'STM32

Placa IoT-02

Sistemes basats en ESP32. Noció de DSP[modifica]

ESP8266 vs. ESP32 on Battery Power

A Comparison of the New ESP32-S2 to the ESP32

Espressif DSP Library API Reference

Espressif DSP Library

STM32F4 DSP and standard peripherals library

Comunicacions Wi-Fi i LoRa[modifica]

Introducció al protocol MQTT

Introducció a LoRaWAN

Aplicacions[modifica]

Monitorització de la qualitat de l'aire mesurant CO2 i VOC amb LoRa

Algunes aplicacions de microcontroladors en línia

Sant Boi[modifica]

Instal·lació feta per Siarq a la caserna de la policia local de Sant Boi. Es recullen les dades d'un fanal fotovoltaic i d'uns sensors adjuntats al fanal.

Fotos del fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi

Fotos dels sensors al fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi

Gràfiques de les dades generades pel fanal fotovoltaic a l'estació de la policia local de Sant Boi

Bot de Mastodon

Rubí[modifica]

Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020

Ús de l'Snap per a consultar valors de sensors

Codi de NodeRED per a extreure un valor d'un sensor

Placa IoT-02[modifica]

Control remot d'una placa IoT-02

Placa IoT-02

Esquemes, arxius de fabricació i codis d'exemple de la placa IoT-02 al GitHub

Més dissenys de maquinari[modifica]

Alguns dissenys de maquinari