Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí 2020

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

Wiki al servidor rubi.xoic.coop

Lectura de dades amb Snap![modifica]

Exemple mostrant la darrera lectura rebuda pel sistema:

06sensorsRubi

Exemple funcionant en línia

Premeu 1 per a visualitzar les dades dels sensors CO2_01 i AQ_01

Premeu 2 per a visualitzar les dades dels sensors CO2_02 i AQ_02

Premeu 3 per a visualitzar les dades dels sensors CO2_03 i AQ_03

Premeu 4 per a visualitzar les dades dels sensors CO2_04 i AQ_04

Premeu t per a visualitzar les dades dels sensors TRS21_01

Premeu s per aturar el funcionament


Com a exemple del que es pot fer, aquest és un sistema SCADA fet amb Snap!

Arquitectura del sistema[modifica]

Visió general[modifica]

visioGeneral02

Introducció a LoRaWAN

The Things Network.cat - Xarxa comunitària per a l’Internet de les Coses

Més informació sobre LoRa

Sensors[modifica]

1 x DL-TRS21: Soil Water Potential and Temperatures Sensor for LoRaWAN

4 x OY-1210: LoRaWAN CO2 meter

4 x OY-1700: LoRaWAN Air quality (PM) sensor

adeunis COMFORT

Adjunció dels sensors a The Things Network[modifica]

Es poden afegir col·laboradors. Per això cal que us feu un usuari a thethingsnetwork.org.

Sensor TRS21 a TTN:

07ttn

Sensors de CO2 a TTN:

CO2_01: device-co2-0170b3d5d72020003c

CO2_02: device-co2-0170b3d5d72020003d

CO2_03: device-co2-0170b3d5d720200104

CO2_04: device-co2-0470b3d5d720200034

08ttn

Configuració personalitzada de CO2_01:

09ttn

AQ_01: device-aq-0170b3d5d72024002e

AQ_02: device-aq-0270b3d5d720240046

AQ_03: device-aq-0370b3d5d720240059

AQ_04: device-aq-0470b3d5d720240062

10ttn

Configuració personalitzada de AQ_01:

11ttn

NodeRED[modifica]

Adreça de NodeRED a rubi.xoic.coop

Sensor de potencial d'aigua[modifica]

24soil

Sensors de CO2[modifica]

20co2

Sensors de PM[modifica]

21pm

Connexió amb Snap![modifica]

Cada minut s'actualitzen les variables de flux del NodeRED:

22snap

Quan es fa una petició al NodeRED es llegeixen la darrera dada refrescada:

23snap

Visualització[modifica]

Des de Sentilo[modifica]

Sentilo de Rubí

02co2sentilo

Des de Grafana[modifica]

Entrada al visualitzador de gràfiques fet amb Grafana. De manera genèrica, el nom d'usuari és convidat i la contrasenya és convidat.

03co2grafana


04co2grafana

Altres exemples amb Grafana[modifica]

Instal·lació feta per Siarq a la caserna de la policia local de Sant Boi. Es recullen les dades d'un fanal fotovoltaic i d'uns sensors adjuntats al fanal.

Fotos del fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi

Fotos dels sensors al fanal fotovoltaic amb LoRaWAN a l'estació de la policia local de Sant Boi

Gràfiques de les dades generades pel fanal fotovoltaic a l'estació de la policia local de Sant Boi

Des del NodeRED[modifica]

Projecte final de n'Antonio Burgos (Alumne del Cicle Formatiu de grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma a l'Escola del Clot)

Enllaç a un Grafana encastat a NodeRED

Credencials de prova:

URL : https://api-sentilo.diba.cat/data/rubi@xoic/

Token: b4d4db576b754d5b7bfffc5c448df5c2da12c0edeba574ff9a98045a108f056b

Sensor: CO2_01_ppm

Usuari Grafana: convidat

Contrasenya Grafana: convidat

Altres manera de comunicar-se des de NodeRED[modifica]

Un exemple d'us de Telegram amb el NodeRed

Bot de Mastodon

Personalització de blocs d'Snap![modifica]

Codi Snap! 01_sensorsRubi.xml

Codi Snap! 06_sensorsRubi.xml

Codi Snap! 06_sensorsRubi.xml funcionant

Snap! al servidor rubi.xoic.coop

Basat en MQTT4Snap! desenvolupat per Xavier Pi.

Altres plataformes de visualització[modifica]

Solució propietària envirosuite