Exercicis emprant condicionals en C i Python

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

1) Feu un programa que demani dos números i digui si el primer és més gran que el segon, o si és més petit (o igual).

$ ./01_enunciat.py 
a: 4
b: 5
El número 4 és més petit (o igual) que 5
$ ./01_enunciat.py 
a: 5
b: 4
El número 5 és més gran que 4
$  gcc 01_enunciat.c -o e
$ ./e
a: 2
b: 3
El número 2 és més petit (o igual) que 3
$ ./e
a: 3
b: 2
El número 3 és més gran que 2

2) Feu un programa que demani un número i digui si és positiu, negatiu o zero.

$ ./02_enunciat.py 
a: -3
El número -3 és negatiu
$ ./02_enunciat.py
a: 0
El número 0 és zero
$ ./02_enunciat.py 
a: 7
El número 7 és positiu
$ gcc 02_enunciat.c -o e
$ ./e
a: -7
El número -7 és negatiu

3) Feu un programa que demani un número i digui si és múltiple de cinc i si és múltiple d'onze.

$ ./03_enunciat.py 
a: 55
El número 55 és divisible per 5
El número 55 és divisible per 11
$ ./03_enunciat.py 
a: 22
El número 22 no és divisible per 5
El número 22 és divisible per 11
$ ./03_enunciat.py 
a: 25
El número 25 és divisible per 5
El número 25 no és divisible per 11
$ gcc 03_enunciat.c -o e
$ ./e
a: 550
El número 550 és divisible per 5
El número 550 és divisible per 11

4) Feu un programa que demani un número i digui si és parell o senar.

$ ./04_enunciat.py 
a: 45
El número 45 és senar
$ ./04_enunciat.py 
a: 94
El número 94 és parell
$ gcc 04_enunciat.c -o e
$ ./e
a: 2
El número 2 és parell
$ ./e
a: 3
El número 3 és senar

5) Feu un programa que demani tres números i digui quin és el màxim.

$ ./05_enunciat.py 
a: 1
b: 2
c: 3
El número 3 és el més gran
$ ./05_enunciat.py
a: 1
b: 3
c: 2
El número 3 és el més gran
$ ./05_enunciat.py 
a: 3
b: 2
c: 1
El número 3 és el més gran
$ gcc 05_enunciat.c -o e
$ ./e
a: 22
b: 33
c: 11
El número 33 és el més gran

6) Feu un programa que demani un any i digui si és any de traspàs o no.

$ ./06_enunciat.py 
Any: 1900
L'any 1900 no és de traspàs
$ ./06_enunciat.py 
Any: 2000
L'any 2000 és de traspàs
$ ./06_enunciat.py 
Any: 2020
L'any 2020 és de traspàs
$ ./06_enunciat.py 
Any: 2021
L'any 2021 no és de traspàs
$ gcc 06_enunciat.c -o e
$ ./e
Any: 1714
L'any 1714 no és de traspàs